„Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele”

„Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele”

În materia dreptului civil, venim în sprijinul clienților noștri oferindu-le asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

În ceea ce privește consultanța juridică, ne sfătuim clienții cu privire la modalitatea de dobândire și înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și a altor drepturi reale, precum superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație. 

În domeniul dreptului familiei, avocații noștri sunt specializați în oferirea consultanței juridice și a reprezentării atât în procedura de divorț cât și de soluționarea a cererilor ce privesc minorii și soții, dar și la partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, atât în fața instanțelor de judecată cât și în fața notarului public sau a mediatorului.

Avocații noștri vin în sprijinul Dvs. și în ceea ce privește combaterea violenței domestice prin redactarea de acțiuni având ca obiect emiterea unui ordin de protecție față de soț sau copil și evacuarea soțului violent, precum și formularea de plângeri penale.

În materia recuperării debitelor, vă oferim consultanță și reprezentare, astfel încât împreună alegem cea mai bună strategie de recuperare, adaptată fiecărui caz în parte. Ne ocupăm atât de consultanță cât și de reprezentare în instanță, la concilieri sau în fața executorului judecătoresc.

Consiliem clienții, atât persoane juridice cât și persoane fizice, în etapa de executare silită a unui titlu executoriu, asttfel încât devenim un partener al afacerii Dvs.

Ne ocupăm de intreaga procedură de executare silită, atât în fața executorului judecătoresc cât și în fața instanței de judecată, atât prin negocierile purtate anterior demarării unui litigiu, cât și în cadrul unui proces.

În materia dreptului contravențional, oferim consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în ceea ce privește contestarea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravenției, indiferent dacă acestea privesc regimul circulației pe drumurile publice, contravenții constatate în domeniul construcțiilor, în cel al dreptului muncii sau orice alte fapte pentru care s-a dispus sancționarea contravențională. Asigurăm reprezentare juridică atât în fața instanței de fond cât și în căile de atac precum și în fața altor instituții publice.